Skip to main content
AA TOLK sinds 1995

Vertalen met verstand van zaken

Elke vertaling is anders. Andere talen, andere gebruiken, ander jargon en een ander doel dat bereikt dient te worden. Vertalen is zoveel meer dan het veranderen van woorden in een andere taal. Bij AA TOLK weten we dat als geen ander en zorgen bij elke opdracht voor de juiste vertaler, met de juiste expertise en goede kennis over achtergrond en verwachtingen. AA TOLK is vertalen met verstand van zaken.

AA TOLK

MAATWERK VERTALINGEN

AA TOLK biedt alle mogelijkheden voor uw vertalingen. Of u direct aan de slag wilt met de benodigde tekst, een vertaalde boodschap accuraat wilt overbrengen of een gecertificeerde vertaling nodig heeft, AA TOLK levert maatwerk.

Er zijn momenten dat u om een beëdigde of gecertificeerde vertaling wordt gevraagd. Het betreft hier officiële documenten, veelal in het juridisch of sociaal-maatschappelijk traject. Wanneer deze vertalingen in andere landen moet worden gebruikt, zijn in sommige gevallen gecertificeerde of beëdigde vertalingen nodig.

“AA TOLK begrijpt wat een vertaling nodig heeft. Accuraat, werkbaar, overtuigend. Met AA TOLK is uw vertaling in vertrouwde handen.”

Beëdigde vertaling

AA TOLK verzorgt beëdigde en gecertificeerde vertalingen. De vertalingen voldoen aan nationale en internationale normen en garanderen een volledige accuratie.

Professionele vertaling

De professionele vertaling van AA TOLK wordt na een uitgebreide vakkundige vertaling, volledig geredigeerd door een tweede vertaler.

Directe vertaling

AA TOLK vertaalt de door u aangeleverde tekst en stuurt deze direct retour. Snel en handig voor interne documenten en documenten voor eigen gebruik.

Specialisaties

Een vertaling vergt kennis en ervaring. Ieder document kent zijn eigen vakgebied en ieder vakgebied kent zijn eigen gebruiken, jargon en geschiedenis. Facetten die bij elke vertaling weer van belang zijn. AA TOLK zorgt voor de juiste vertaler bij iedere opdracht. Dit gaat verder dan het beheersen van de taal. Dit betreft het geheel van vaardigheid kennis, en ervaring wat een vertaler tot een specialist maakt. AA TOLK is vertalen met verstand van zaken.

Juridisch / gerechtelijk

Juridische documenten en gerechtelijke stukken vereisen de benodigde kennis van wetgeving, jargon en procesgang. AA TOLK vertaalt voor kantoren en juristen. Daarnaast helpt en ondersteunt AA TOLK personen met een migratieachtergrond met het vertalen van documenten inzake de inburgering.

Overheid & instellingen

Betrouwbaarheid en ervaring staan voorop bij onze vertalers. Kennis van taal, cultuur, juridische en staatsrechtelijke kennis vormen de basis bij de opdrachten voor overheden en instellingen. AA TOLK werkt voor lokale en landelijke overheden, politie en justitie, en sociaal maatschappelijke instellingen.

Zakelijk / financieel

Contracten, offertes, plannen en klantcontact. De ondernemer van nu is 24 uur per dag beschikbaar en mondiaal bereikbaar. AA TOLK verzorgt uw zakelijke en financiële vertalingen met ervaring en kennis van zaken. Een zakelijke vertaling gaat niet alleen over het omzetten van woorden naar een andere taal, de juiste toon vertelt het verhaal. Een financiële vertaling vereist daarentegen een accurate vertaling van vaktechnische termen. Het is goed zaken doen met AA TOLK.

Medisch / gezondheid

Communicatie naar patiënten vereist duidelijke taal, in een vocabulaire wat vaak uit medische termen bestaat. Daarnaast dient overtuiging of ernst over te worden gebracht. AA TOLK vertaalt uw brochures, uitingen in praktijk en op de afdeling en vertaalt uw cliëntmailing. 
AA TOLK vertaalt voor artsen en patiënten onderzoeksuitslagen, behandelplannen en recepten. Indien gewenst kan een AA TOLK aanwezig zijn bij gesprekken.

Technisch

Technische en wetenschappelijke teksten vereisen een specifieke expertise per vakgebied. Accurate vertaling met de juiste kennis van bron- en doeltaal, om zo de feitelijke weergave exact te reconstrueren in de gewenste taal. Van handleiding tot onderzoek, van instructieboek tot rapportage.

Kies ook voor een vertaling van AA TOLK

Voor iedere vertaling een AA TOLK specialist. U kunt bouwen op onze jarenlange ervaring en expertise.
Met een vertaling van AA TOLK heeft u kwalitatief vakwerk in handen.