Skip to main content
AA TOLK advies & ondersteuning

Meertalige communicatie draait om identiteit en achtergrond

AA TOLK biedt advies en ondersteuning bij meertalige communicatie. Vaak gaat ons werk zoveel verder dan tolken en vertalen. Of het nu een zakelijk bezoek betreft, een overheidscampagne voor burgers of een vastgelopen situatie met een huurder of potentieel koper, het een-op-een vertalen van woorden is bij lange na niet afdoende in veel situaties.

De AA TOLK specialist gebruikt de diverse tolk- en vertaaltechnieken naargelang de setting, het moment en het doel. Tegelijkertijd wordt de culturele identiteit en achtergrond van de gesprekspartners meegenomen, om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. Succes hangt niet af van het begrip van woorden, maar van het begrijpen van elkaar.

Onze specialisten kijken mee bij uw bedrijf of instelling en trainen medewerkers hun communicatie te versterken met kennis van cultuur en achtergrond. AA TOLK brengt mensen verder.

Overheden & instellingen

 • Meertalige campagnes

 • Communicatie met burger en cliënt

 • Interne diversiteit

 • Training en workshops

Het bereiken van burgers met een immigratie-achtergrond blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Een vertaalde poster of internetcampagne alleen is niet voldoende om uw boodschap ook over het voetlicht te krijgen. AA TOLK adviseert en ondersteunt overheden en instellingen bij de communicatie-strategie. AA TOLK biedt trainingen voor personeel, om te leren omgaan met diverse interpretaties vanuit verschillende culturele achtergronden. Tevens adviseert en ondersteunt AA TOLK overheden en instellingen die werken naar een brederer diversiteit op de werkvloer.


Bedrijven

 • Internationaal ondernemen

 • Bedrijfsbezoeken en presentaties

 • Meertalig klantcontact

 • Training en workshops

Met uw bedrijf naar Nederland komen, of juist de grens overgaan: AA TOLK begeleidt het gehele proces. Tolken op locatie, vertalingen van documenten, maar bovenal u en uw medewerkers eigen maken met het verschil in culturele achtergrond. 
Ook als u niet zo ver gaat, bieden de diensten van AA TOLK een uitkomst op het zakelijk vlak. Het bezoeken van beurzen, koop- en verkooponderhandelingen, het geven van presentaties, allemaal momenten dat een vertaling wenselijk kan zijn. Op zulke momenten is het vertalen van woorden alleen niet voldoende. Zakelijk succes begint bij elkaar begrijpen. Echt begrijpen. Daarvoor is kennis nodig van de culturele achtergrond en de culturele geschiedenis. Gebruiken, ervaringen, jargon. Allemaal facetten die een deal kunnen maken of breken.
Ook wanneer contact met uw kopers, huurders en clienten stroef loopt hoeft dit lang niet altijd aan het verschil in taal te liggen. Vaak komt dit voort uit een verschil in cultuur. AA TOLK helpt u niet alleen casussen naar tevredenheid af te sluiten, wij trainen u en uw medewerkers om te gaan met deze verscheidenheid . Zo wordt uw bedrijf sterker door inzicht en ervaring.


Particulieren

 • Ontwikkeling en integratie

 • Inburgering

 • Gerechtelijke bijstand

 • Medisch bezoek

AA TOLK ondersteunt al meer dan 25 jaar Nederlanders met een migratie-achtergrond. We helpen met het zoeken naar werk, het vinden van een geschikte opleiding. 
Sinds jaar en dag kunt u bij ons aankloppen met vragen over huisvesting, de gemeente en alle andere dagelijkse zaken. 
AA TOLK helpt nieuwe Nederlanders bij de afwikkeling van het statusaanvraag en het voldoen aan de inburgering. 
AA TOLK begeleidt u bij bezoek naar ziekenhuis, arts, rechtbank, notaris en alle momenten waarbij het van belang is dat u begrijpt wat er gezegd wordt. 

BEGRIJPEN WAT ER BEDOELD WORDT

Een taal bestaat uit woorden, identiteit en een geschiedenis. In veel situaties is vertalen alleen niet voldoende. AA TOLK begrijpt wat er bedoeld wordt.