Skip to main content

AA TOLK DIRECT

Meteen een tolk of vertaling nodig, bel dan
AA TOLK DIRECT.
Zeven dagen per week beschikbaar en we brengen u direct in contact met een tolk/vertaler.

OFFERTE AANVRAGEN

AA TOLK biedt tolken, vertalers en ondersteuning bij meertalige communicatie. Onze mensen zijn ervaren, kundig en bekend met culturele verschillen, want vertalen is een vak van specialisten.
AA TOLK is vertalen met verstand van zaken.
AA TOLK werkt onder andere voor

De professionals van AA TOLK

Tolken is eigenlijk zelden het een-op-een vertalen van woorden. In sommige culturen is het niet gepast om nee te zeggen, dus wordt elke vraag met ja beantwoord. In weer andere landen lijkt ons ja-knikken op nee-schudden. Er is altijd wel een verschil in culturele achtergrond, gewoontes of gebruiken. Wanneer je dit niet meeneemt in de vertaling kan een gesprek of presentatie totaal het doel voorbij gaan of vastlopen.

AA TOLKEN zijn ervaren, kundig en bekend met culturele verschillen, want vertalen is een vak van specialisten. 

Consecutief tolken

Consecutief tolken betekent dat eerst de spreker spreekt en steeds even stopt zodat de tolk kan vertalen. Als de spreker pauze neemt in de tekst, herhaalt de tolk wat er zojuist is uitgesproken, in de gewenste taal. 

Consecutief tolken wordt gebruikt door overheden, bedrijven, sociaal maatschappelijke instellingen en rechtbanken.

Simultaan tolken

Simultaan tolken, ook wel congrestolken genoemd,  betekent dat de tolk tolkt als de spreker spreekt. Simultaan tolken zorgt voor de onmiddellijke vertaling van lezingen en presentaties. Ondersteund met  professionele techniek. Simultaan tolken is de beste oplossing voor grote groepen.

Door de intensiteit van het simultaan tolken, kan een tolk 30 minuten achtereen tolken. Langere presentaties worden door 2 tolken getolkt.

AA TOLK sinds 1995

Vertalen met verstand van zaken

Elke vertaling is anders. Andere talen, andere gebruiken, ander jargon en een ander doel dat bereikt dient te worden. Vertalen is zoveel meer dan het veranderen van woorden in een andere taal. Bij AA TOLK weten we dat als geen ander en zorgen bij elke opdracht voor de juiste vertaler, met de juiste expertise en goede kennis over achtergrond en verwachtingen. AA TOLK is vertalen met verstand van zaken. Ook voor uw beëdigde vertalingen.

AA TOLK advies & ondersteuning

Meertalige communicatie draait om identiteit en achtergrond

AA TOLK biedt advies en ondersteuning bij meertalige communicatie. Vaak gaat ons werk zoveel verder dan tolken en vertalen. Of het nu een zakelijk bezoek betreft, een overheidscampagne voor burgers of een vastgelopen situatie met een huurder of potentieel koper, het een-op-een vertalen van woorden is bij lange na niet afdoende in veel situaties.

De AA TOLK specialist gebruikt de diverse tolk- en vertaaltechnieken naargelang de setting, het moment en het doel. Tegelijkertijd wordt de culturele identiteit en achtergrond van de gesprekspartners meegenomen, om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. Succes hangt niet af van het begrip van woorden, maar van het begrijpen van elkaar.

Onze specialisten kijken mee bij uw bedrijf of instelling en trainen medewerkers hun communicatie te versterken met kennis van cultuur en achtergrond. AA TOLK brengt mensen verder.